Artificiell intelligens

Artificiell intelligens
by admin
Bygg ett intelligent företag med artificiell intelligens (AI) och maskin inlärnings program vara för att förena mänsklig expertis och dator insikter.

Förbättra din kreativitet. Lås upp nya möjligheter. Öka produktiviteten. Förstärt din effekt. Vi bäddar in AI-funktioner i vår program vara för att ge dig mer intelligenta, automatiserade lösningar. Vår AI-teknik stöder olika miljöer och skalning för att möta föränderliga affärs behov, från maskin inlärning till datorseende, till naturlig språk bearbetning (NLP), till prognoser och optimering.

Maskin inlärning

Maskin inlärning och djup inlärning hittar insikter som döljs i data utan att uttryckligen få veta var du ska leta eller vad som ska ingå. Våra AI-lösningar innehåller omfattande, intuitiva maskin inlärnings verktyg med automatiserade funktioner, vilket ger bättre rekommendationer för snabbare och smartare besluts fattande.

Prognostisering & optimering

Prognoser hjälper dig att förutsäga framtida utfall. Optimering ger det bästa resultatet givet resurs begränsningar. Framför stöder alla stadier av prognos-och optimerings arbets flöden, vilket möjliggör storskalig automatisering för att förutsäga utfall och optimera beslut.

Distribution

Oavsett organisationens storlek kommer effektiv användning av analytiska lösningar att påskynda din innovations takt. Framför kan hjälpa dig att distribuera komplexa AI-projekt till en produktions miljö snabbt, snabbt spåra din tid till värde och minska risken för den aktuella verksamheten.

Bearbetning av naturligt språk

NLP möjliggör förståelse, interaktion och kommunikation mellan människor och maskiner. Våra AI-lösningar använder NLP för att automatiskt extrahera kritiska affärs insikter och framväxande trender från stora mängder strukturerat och ostrukturerat innehåll.

Datorseende

Datorseende analyserar och tolkar vad som finns i en bild eller video. Våra AI-lösningar använder datorseende för att påskynda intelligent automatisering med enkla verktyg för bild behandling, bild igenkänning och objekt detektering.

This post is also available in: Portugisiska, Brasilien Engelska